Podrobnosti záznamu

Název
   Niva z multidisciplinárního pohledu
Nakladatel
    Geografická obec českých zemí-Geotest Brno
    PřF MU Brno - Geotest Brno
Místo vydání
    Brno
    Brno, Česká republika
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Multidisciplinárního
    Niva
    Pohledu
Části této monografie
    Antropogenní transformace údolních niv
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
    Niva - páteř krajiny
    Niva a její krajinářská funkce na příkladu Poodří
    Niva Lužnice na Třeboňsku v pozdním glaciálu a holocénu (pokus o paleoekologickou rekonstrukci)
    Nivní sedimenty a jejich stav poznání
    Ohrožení kvartérních horizontů niv odpadními vodami
    Půdní pokryv údolních niv
    Vodní eroze a říční transport
    Vývoj jihomoravských niv
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu