Podrobnosti záznamu

Název
   Niva z multidisciplinárního pohledu IV., sborník rozšířených abstrakt,
Nakladatel
    PřF MU a Geotest
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2001
Klíčové slovo
    Abstrakt
    IV
    Multidisciplinárního
    Niva
    Pohledu
    Rozšířených
    Sborník
Části této monografie
    Dobývání nerostných surovin v říčních nivách v pravěku a dnes.