Podrobnosti záznamu

Název
   Nominační dokumentace k žádosti o členství do sítě Národních geoparků - Geopark Egeria, Česko - Bavorský geopark
Další názvy
    nomination documentation to the membership application in National Geopark Network - Egeria Geopark, Czech - Bavarian Geopark
Autor
   Babůrek, Jiří
   Dahlheim, Hans
   Kováč, Ivo
   Loskot, Jiří
   Peterek, Andreas
   Tomíček, Rudolf
   Tvrdý, Jaroslav
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geopark, geoturism, sustainable development, czech-bavarian geopark
Klíčové slovo
    Bavorský
    Česko
    členství
    Do
    Dokumentace
    Egeria
    Geopark
    Geoparků
    Národních
    Nominační
    Sítě
    žádosti
Abstrakt (česky)
   Tato studie popisuje výjimečnost území geoparku z geologického hlediska a jeho vhodnost pro rozvoj šetrného turistického ruchu. Popisuje konkrétní lokality a území vhodná pro využití. Součástí studie je komplexní analýza potenciálu území a marketingová strategie, včetně plánované výstavby podpůrných zařízení.
Abstrakt (anglicky)
   nomination documentation to the membership application in National Geopark Network - Egeria Geopark, Czech - Bavarian Geopark
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014