Podrobnosti záznamu

Název
   Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice.(Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geofyzice.(Regionální
    Inženýrské
    Konference
    Mezinárodní
    Nové
    Poznatky
    Referátů
    Sborník
    Seismologii
    účastí
Části této monografie
    Vliv přesnosti lokalizace na stanovení mechanismu vzniku ohniska