Podrobnosti záznamu

Název
   Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geofyzice
    Inženýrské
    Konference
    Mezinárodní
    Nové
    Poznatky
    Referátů
    Regionální
    Sborník
    Seismologii
    účastí
Části této monografie
    Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování
    Energeticko-četnostní rozdělení indukovaných seismických jevů
    Moderní metoda digitalizace seismického signálu
    Porušování horninového masivu - přehled hlavních faktorů a jejich působení
    Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti
    Současný stav zpracování dat seismického polygonu Frenštát