Podrobnosti záznamu

Název
   Nové trendy v úpravnictví
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Nové
    Trendy
    úpravnictví
Části této monografie
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Magnetická separace a filtrace
    Modernizace úpraven drceného kameniva v nových ekonomických podmínkách
    Nerostné suroviny a úpravnictví
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Výzkum použití flotačních činidel na Dole Darkov
    Význam snížení balastních složek v uhlí úpravnickými procesy