Podrobnosti záznamu

Název
   Objections to the modified design and development principles in the preamble Ústí region, including the evaluation of its impact on the environment, based on the public hearing held on 22.11 2010 at the Regional Office Central Library
Další názvy
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR ÚK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 22.11. 2010 na Krajském úřadě ÚK