Podrobnosti záznamu

Název
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
Další názvy
    Content of iron in surface water at years 2008-2009: Basin of the Ohře river (and Lower Labe river)
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    iron, surface water
Klíčové slovo
    2008-2009
    Dolního
    Labe
    Letech
    Obsah
    Ohře
    Povodí
    Povrchových
    Toku
    Vodách
    železa
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 850 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 897 vzorků vod odebraných v roce 2008-2009.
Abstrakt (anglicky)
   Content of iron in surface water at years 2008-2009: Basin of the Ohře river (and Lower Labe river)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014