Podrobnosti záznamu

Název
   Obsah DOC (rizpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
Další názvy
    Content of DOC in surface water at years 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    DOC, surface water
Klíčové slovo
    2007-2008
    DOC
    Horní
    Labe
    Letech
    Obsah
    Organický
    Povodí
    Povrchových
    Rizpuštěný
    Tok
    Uhlík
    Vodách
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 900 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 858 vzorků vod odebraných v roce 2007-2008.
Abstrakt (anglicky)
   Content of DOC in surface water at years 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014