Podrobnosti záznamu

Název
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
Další názvy
    Content of copper in surface water at years 1984-1992: Basin of the Berounka river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    copper, surface water
Klíčové slovo
    1984-1992
    Berounky
    Letech
    Mědi
    Obsah
    Povodí
    Povrchových
    Vodách
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 750 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 749 vzorků vod odebraných v roce 1984-1992.
Abstrakt (anglicky)
   Content of copper in surface water at years 1984-1992: Basin of the Berounka river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014