Podrobnosti záznamu

Název
   Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
Další názvy
    Radioactive isotope concentration - potassium K [%], uranium U [ppm], thorium Th [ppm] in the river sediments and suspended particulate matter, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Autor
   Geršl, Milan
   Zelenková, Kateřina
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    ArcGis, bar graphs, fluvial system, riverine sediments, pollution, radioactive isotopes content, potassium, uranium, thorium, Svratka River basin
Klíčové slovo
    2007-2011
    Draslíku
    Hmoty
    Izotopů
    Obsah
    Ppm
    Projekt
    Radioaktivních
    Rok
    řešení
    říčních
    Sedimentů
    SP/1b7/156/07
    Suspendované
    Th
    Thoria
    Uranu
    Vzorcích
Abstrakt (česky)
   Tematická mapa 1:50 000 území v povodí řeky Svratky je syntézou vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci kontaminace životního prostředí radioaktivními polutanty v říčních sedimentech a suspendované hmotě. Lokálně naměřené hodnoty obsahů radioaktivních izotopů - draslíku, uranu a thoria jsou znázorněny pomocí sloupcových grafů, které zobrazují jejich množství a prostorové rozložení v kontextu existující hydrografické sítě.
Abstrakt (anglicky)
   Radioactive isotope concentration - potassium K [%], uranium U [ppm], thorium Th [ppm] in the river sediments and suspended particulate matter, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014