Podrobnosti záznamu

Název
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
Další názvy
    Content of zinc in surface water at years 1985-1995: Basin of the Lower Vltava river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    zinc, surface water
Klíčové slovo
    1985-1995
    Dolní
    Letech
    Obsah
    Povodí
    Povrchových
    Vltavy
    Vodách
    Zinku
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 750 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 423 vzorků vod odebraných v roce 1985-1995.
Abstrakt (anglicky)
   Content of zinc in surface water at years 1985-1995: Basin of the Lower Vltava river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014