Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701)
Další názvy
    Expert assessment of the necessity of the occupation of agricultural land for mining and Current analysis needs to make the non-reserved mineral deposits - gravel-Slavíč Klokočí (D 3220701)
Autor
   Buda, Jan
   Godány, Josef
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert assessment, occupation of agricultural land, gravel
Klíčové slovo
    3220701
    Aktualní
    Analýza
    Ložiska
    Nerostu
    Nevyhrazeného
    Nezbytnosti
    Odborné
    Posouzení
    Potřeby
    Pozemků
    Slavíč-Klokočí
    štěrkopísků
    Těžbu
    Využiti
    Záboru
    Zemědělských
Abstrakt (česky)
   Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701) - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert assessment of the necessity of the occupation of agricultural land for mining and Current analysis needs to make the non-reserved mineral deposits - gravel-Slavíč Klokočí (D 3220701)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014