Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Další názvy
    CGS expert opinion on the issue of justification of the need for the planned use non-exclusive bearing gravel Lhota pod Libčany, OOHP Expert opinion for the Environment and the Regional Office of the Hradec Králové Region, Department of Environment and Agriculture
Autor
   Buda, Jan
   Godány, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    expert opinion, gravel, planned use
Klíčové slovo
    ČGS
    Expertní
    Kraje
    Krajský
    Královéhradeckého
    Lhota
    Libčany
    Ložiska
    MŽP
    Nevýhradního
    Odbor
    Odborné
    OOHP
    Plánované
    Posudek
    Potřeby
    Problematice
    Prostředí
    štěrkopísků
    úřad
    Vyjádření
    Využití
    Zdůvodnění
    Zemědělství
    životního
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   CGS expert opinion on the issue of justification of the need for the planned use non-exclusive bearing gravel Lhota pod Libčany, OOHP Expert opinion for the Environment and the Regional Office of the Hradec Králové Region, Department of Environment and Agriculture
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014