Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
Další názvy
    Expert opinion on the issue of the future use of the reserve deposit Radvanice Lipník over Bečvou (leaf number 3190700), building on existing documents and the concept of regional (county), raw material policy Olomouc Region Development principles Olomouc region and other mandatory and strategic bases for of Photon SPV 11 Ltd., on behalf of Mrs. Magda Gartner
Autor
   Godány, Josef
   Seifert, Antonín
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert opinion, raw material policy, Olomouc Region, Photon SPV 11 Ltd.
Klíčové slovo
    11
    3190700
    Bečvou
    Budoucího
    č.l
    Další
    Dokumenty
    Gärtnerové
    Koncepce
    Kraje
    Krajská
    Lipníka
    Ložiska
    Magdy
    Návaznosti
    Odborné
    Olomouckého
    Paní
    Photon
    Platné
    Podklady
    Politika
    Problematice
    Radvanice
    Regionální
    Rozvoje
    Společnost
    SPV
    S.r.o
    Stávající
    Strategické
    Surovinová
    územního
    Výhradního
    Vyjádření
    Využití
    Zásady
    Zastoupení
    Závazné
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert opinion on the issue of the future use of the reserve deposit Radvanice Lipník over Bečvou (leaf number 3190700), building on existing documents and the concept of regional (county), raw material policy Olomouc Region Development principles Olomouc region and other mandatory and strategic bases for of Photon SPV 11 Ltd., on behalf of Mrs. Magda Gartner
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014