Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov
Další názvy
    Expert assessment of the need for further use of the CGS, respectively. continued extraction of sand and gravel deposits Otradovice non-exclusive with respect to the public interest, Village Skorkov
Autor
   Godány, Josef
   Mašek, Dalibor
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert assessment, continued extraction, public interest
Klíčové slovo
    ČGS
    Dalšího
    Ložiska
    Nevýhradního
    Obec
    Odborné
    Ohledem
    Otradovice
    Pokračování
    Posouzení
    Potřeby
    Resp
    Skorkov
    štěrkopísků
    Těžby
    Veřejný
    Využití
    Zájem
Abstrakt (česky)
   Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov - odborné byjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert assessment of the need for further use of the CGS, respectively. continued extraction of sand and gravel deposits Otradovice non-exclusive with respect to the public interest, Village Skorkov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014