Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
Další názvy
    Professional assessment and analysis of the current issue of utilization of sand and gravel deposits in specific areas ST4 view of the need of opening a new non-exclusive bearing gravel Věrovany (D5273700), building on existing documents and concepts
Autor
   Godány, Josef
   Večeřa, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Professional assessment, analysis, gravel, need of opening
Klíčové slovo
    Aktuální
    Analýza
    D5273700
    Dokumenty
    Koncepce
    Ložisek
    Ložiska
    Návaznosti
    Nevýhradního
    Nového
    Oblasti
    Odborné
    Otvírky
    Platné
    Posouzení
    Potřebu
    Problematiky
    Specifické
    ST4
    Stávající
    štěrkopísků
    Věrovany
    Využívání
    Zřetelem
Abstrakt (česky)
   Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce - zhodnocení dané problematiky
Abstrakt (anglicky)
   Professional assessment and analysis of the current issue of utilization of sand and gravel deposits in specific areas ST4 view of the need of opening a new non-exclusive bearing gravel Věrovany (D5273700), building on existing documents and concepts
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014