Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky
Další názvy
    Professional assessment of non-reserved mineral deposits - gravel Podlusky-Roudnice (pp. 3088800 D) in terms of geological-bearing characteristics and its significance in terms of usability in accordance with applicable concepts (Regional raw material policy Usti Region ZUR Usti Region and Study of gravel extraction limits the Litomerice), Municipal Office Přestavlky
Autor
   Buda, Jan
   Godány, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Professional assessment, non-reserved mineral deposits, gravel, usability
Klíčové slovo
    -Roudnice
    3088800
    Charakteristiky
    č
    Geologicko-ložiskové
    Hlediska
    Koncepcemi
    Kraje
    Krajská
    Limitů
    Litoměřicku
    Ložiska
    Nerostu
    Nevyhrazeného
    Obecní
    Odborné
    Platnými
    Podlusky
    Politika
    Posouzení
    Přestavlky
    Smyslu
    Souladu
    Studie
    Surovinová
    štěrkopísků
    Těžby
    úřad
    Ústeckého
    Využitelnosti
    Významu
Abstrakt (česky)
   Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Professional assessment of non-reserved mineral deposits - gravel Podlusky-Roudnice (pp. 3088800 D) in terms of geological-bearing characteristics and its significance in terms of usability in accordance with applicable concepts (Regional raw material policy Usti Region ZUR Usti Region and Study of gravel extraction limits the Litomerice), Municipal Office Přestavlky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014