Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci EIA záměru "Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu " zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č.4 (dále jen Dokumentace EIA)
Další názvy
    Technical advice to the CGS EIA documentation project 'Mining of sand and gravel in Uherský Ostroh' prepared pursuant to Act No. 100/2001 Coll., As amended, on the evaluation of the impact of the project on the environment within Annex 4 (hereinafter EIA documentation)
Autor
   Godány, Josef
   Kryštofová, Eva
   Pecina, Vratislav
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Technical advice, EIA documentation, gravel, environment
Klíčové slovo
    100/2001
    č
    č.4
    ČGS
    Dále
    Dokumentace
    Dokumentaci
    EIA
    Hodnocení
    Jen
    Odborné
    Ostrohu
    Pozdějších
    Prostředí
    Předpisů
    Přílohy
    Rozsahu
    Sb
    štěrkopísku
    Těžba
    Uherském
    úprava
    Vlivu
    Vyjádření
    Zákona
    Záměru
    Znění
    Zpracované
    životní
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci EIA záměru "Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu " zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č.4 (dále jen Dokumentace EIA) - expertní vyjádření a zhodnocení dané problematiky
Abstrakt (anglicky)
   Technical advice to the CGS EIA documentation project 'Mining of sand and gravel in Uherský Ostroh' prepared pursuant to Act No. 100/2001 Coll., As amended, on the evaluation of the impact of the project on the environment within Annex 4 (hereinafter EIA documentation)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014