Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Další názvy
    Expert comments on the EIA Notification of intention 'plan of opening, preparation and extraction Vršany surface mine from 2012 with the entry into DP Slatinice' according to § 6 of Act No. 100/2001 Coll. Assessment of impacts on the environment, as amended
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert comments, EIA, plan of opening, preparation and extraction, environment
Klíčové slovo
    §
    100/2001
    2012
    č
    Dle
    Do
    DOBÝVÁNÍ
    DP
    EIA
    LOMU
    Odborné
    OTVÍRKY
    Oznámení
    PLÁN
    Posuzování
    Pozdějších
    Prostředí
    Předpisů
    PŘÍPRAVY
    Roku
    Sb
    Slatinice
    Vlivů
    VRŠANY
    Vstupem
    Vyjádření
    Zákona
    Záměru
    Znění
    životní
Abstrakt (česky)
   Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - zhodnocení dané problematiky v předmětném území SOG 441/140/2009
Abstrakt (anglicky)
   Expert comments on the EIA Notification of intention 'plan of opening, preparation and extraction Vršany surface mine from 2012 with the entry into DP Slatinice' according to § 6 of Act No. 100/2001 Coll. Assessment of impacts on the environment, as amended
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014