Podrobnosti záznamu

Název
   Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC - ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků
Další názvy
    Professional processing lucid-bearing geological evaluation of specific areas of ST 2 according to the conclusions of LLU - ZÚR Olomouc region in terms of raw material policy of quantitative and qualitative development of deposits of sand and gravel
Autor
   Čurda, Jan
   Godány, Josef
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Professional processing, geological evaluation, specific areas of ST 2, raw material policy, sand and gravel
Klíčové slovo
    Dle
    Geologicko-ložiskového
    Hlediska
    Kraje
    Kvalitativně
    Kvantitativního
    Ložisek
    Oblasti
    Odborné
    Olomouckého
    Politiky
    Přehledného
    Specifické
    ST
    Surovinové
    štěrkopísků
    VÚC
    Vývoje
    Závěrů
    Zhodnocení
    Zpracování
Abstrakt (česky)
   Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC - ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků - podrobná analýza významnosti cca 10 ložisek štěrkopísků, včetně prognózních zdrojů, životnosti těžeb a objemu zásob,
Abstrakt (anglicky)
   Professional processing lucid-bearing geological evaluation of specific areas of ST 2 according to the conclusions of LLU - ZÚR Olomouc region in terms of raw material policy of quantitative and qualitative development of deposits of sand and gravel
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014