Podrobnosti záznamu

Název
   Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
Další názvy
    Specialized Report to application of Czech-Bavarian Geopark, Czech part for its recognition and membership in the Group of Czech Geopark Association, written from the geological point of view, according to Rule Of Ministry of Environment 6/2007.
Autor
   Babůrek, Jiří
   Godány, Josef
   Hrazdíra, Petr
   Knésl, Ilja
   Petáková, Zdeňka
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geopark, sustainable development
Klíčové slovo
    6/2007
    č
    části
    české
    Česko-bavorského
    ČGS
    Do
    Geologie
    Hlediska
    MŽP
    Národních
    Odborný
    Parku
    Posudek
    Sítě
    Směrnice
    Základě
    Zařazení
    žádosti
Abstrakt (česky)
   Z geologického hlediska je zmíněná oblast velmi vhodná ke zřízení Česko-bavorského geoparku
Abstrakt (anglicky)
   Specialized Report to application of Czech-Bavarian Geopark, Czech part for its recognition and membership in the Group of Czech Geopark Association, written from the geological point of view, according to Rule Of Ministry of Environment 6/2007.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014