Podrobnosti záznamu

Název
   Olomouc, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
Nakladatel
    Rubico
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-7346-078-5
Klíčové slovo
    Dny
    Hematologické
    Mezinárodní
    Olomouc
    Olomoucké
    účastí
    XXI
Části této monografie
    Rozdíly v intenzitě exprese antigenu CD20 u pacientů s chronickou B-lymfatickou leukémií, lymfomem z malých lymfocytů a lymfomem plášťové zóny