Podrobnosti záznamu

Název
   Opinion CGS to specify the documents to enter the draft city plan Kryry, with a view to clarifying the inconsistency in classification - category accounted reserved mineral resources prognosis of non-refractory ceramic clays Černčice-Mukoděly (No. 9318200 Q).
Další názvy
    Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)