Podrobnosti záznamu

Název
   Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
Další názvy
    The verification of an influence grass-covered and a plowing of choosen areas with nitrate pollution water in the catchment areas
Autor
   Buzek, František
   Kadlecová, Renáta
   Kvítek, Tomáš
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    water, groundwater, nitrate contamination, drenage
Klíčové slovo
    Akčních
    Dusičnanové
    Jako
    Lokalit
    Opatření
    Ověření
    Podklad
    Podzemních
    Povrchových
    Programech
    Rozsahu
    Vlivu
    Vod
    Vybraných
    Zatížení
    Zatravnění
    Zornění
Abstrakt (česky)
   Studium dynamiky mělkého oběhu podzemní vody v zatravněných a zorněných částech povodí malých povodích s rozdílným typem meliorací. Studium změn nitrátů pomocí 15N ve vodách.
Abstrakt (anglicky)
   The verification of an influence grass-covered and a plowing of choosen areas with nitrate pollution water in the catchment areas
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014