Podrobnosti záznamu

Název
   Ovzduší '99, Brno 7.-10. února 1999, Program a sborník konference
Nakladatel
    s.n.
Místo vydání
    S.l.
Datum vydání
    1999
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    7.-10
    99
    1999
    Brno
    Konference
    Ovzduší
    Program
    Sborník
    února
Části této monografie
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese