Podrobnosti záznamu

Název
   Ovzduší 2003. Sborník konference, Brno 5.-7.5. 2003
Nakladatel
    Masarykova universita v Brně
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2003
ISBN
    80-210-3107-7
Klíčové slovo
    5.-7.5
    2003
    Brno
    Konference
    Ovzduší
    Sborník
Části této monografie
    Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku