Podrobnosti záznamu

Název
   Pískovcový fenomén Českého ráje
Editor
    Jenč, P.
    Šoltysová, L.
Nakladatel
    CHKO Český Ráj
    Správa CHKO Český ráj
    ZO ČSOP Křižánky ve spolupráci se Správou CHKO Český ráj
Místo vydání
    Jičín
    Turnov
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-902751-5-X
Fyzický popis
    287 s.
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Českého
    Fenomén
    Pískovcový
    Ráje
Části této monografie
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech