Podrobnosti záznamu

Název
   Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004
Nakladatel
    Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky pro Správu CHKO Český ráj
Místo vydání
    Turnov
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-902751-5-X
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    12
    2004
    června
    Českého
    Fenomén
    Jičín
    Pískovcový
    Příspěvků
    Ráje
    Sborník
    Semináře
Části této monografie
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech