Podrobnosti záznamu

Název
   Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    Ústí nad Labem
Datum vydání
    1990
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ekologických
    Mineralogie
    Problémů
    Průmyslových
    Přínos
    řešení
Části této monografie
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv
    Dálnice D1 po chemickém posypu mokrá
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Identifikace anorganických komponent třecích materiálů
    Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Moderní metody rozkladu anorganických surovin
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Pomoc mineralogie při řešení technologie odsiřování
    Posuny stopových prvků v kostní a zubní tkáni
    Projevy průmyslové kontaminace zjištěné šlichovou prospekcí
    Příklady aplikace mineralogie v našem životě
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci
    Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Změny pyritu při bakteriálním loužení