Podrobnosti záznamu

Název
   Příroda - Sborník prací z ochrany přírody. 3
Editor
    Gruna, B.
    Reiter, A.
Nakladatel
    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ochrany
    Prací
    Příroda
    Přírody
    Sborník
Části této monografie
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují