Podrobnosti záznamu

Název
   Přechodné kovy : učební texty pro střední školy
Autor
   Matoušková, Šárka
Nakladatel
    Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2013
ISBN
    978-80-260-5608-9
Fyzický popis
    120 s. : E
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Předmětová kategorie
    chemistry education
    experiments
    textbook
    transition metals
    usage of metals
Klíčové slovo
    Kovy
    Přechodné
    Střední
    školy
    Texty
    Učební
Abstrakt (česky)
   Do souboru učebních textů jsou vybrány kovy s pozoruhodnými vlastnostmi a širokým využitím v běžném životě. Tvoří celek vzájemně propojených kapitol, které ale lze využít i samostatně. Má za cíl rozšířit výuku přechodných kovů na střední škole. Primárně je určen pro žáky, ovšem mohou jej využít i učitelé k přípravě vyučovací hodiny či přímo ve výuce. Výklad je strukturován do logických celků. Nejprve je popsán výskyt prvku v přírodě spolu s jeho fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Dále se text zaměřuje na výrobu nebo získávání daného kovu, významné sloučeniny a jejich využití. Následují možnosti použití kovu a jeho slitin v praxi a výklad o jeho biologickém významu. Na závěr kapitol je připraven soubor experimentů proveditelných na střední škole. Mnoho uvedených experimentů je uvedeno především proto, že je považuji za chemicky zajímavé nebo efektní, ovšem často se při jejich realizaci pracuje s nebezpečnými chemikáliemi.
   Pro názornost a pochopení souvislostí jsou texty doplněny fotografiemi, obrázky a schématy. Pro zhodnocení nabytých vědomostí jsou texty doprovázeny úlohami, otázkami a úkoly k dohledání v dostupné literatuře, případně na internetu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014