Podrobnosti záznamu

Název
   Překročení kritické zátěže síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
Další názvy
    Exceedance of the critical load of sulphur in KRNAP and CHKO JIzera Mts. In:Collection of Maps of atmospheric deposition, exceedance of critical loads of S and N for forest ecosystems and lichens indication of imission load in KRNAP and CHKO Jizera Mts.
Autor
   Hofmeister, Jeňýk
   Hošek, Jan
   Hruška, Jakub
   Schwarz, Otakar
   Svoboda, Tomáš
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    kritická zátěž, síra
Klíčové slovo
    Atmosférické
    CHKO
    Depozice
    Dusíku
    Eosystémy
    Hory
    Imisní
    Indikace
    Jizerské
    Kritické
    Kritických
    KRNAP
    Lesní
    Lišejníková
    Map
    Překročení
    Síry
    Soubor
    Zátěže
    Zátěží
Abstrakt (česky)
   Mapa velikosti překročení kritické zátěže síry pro lesní ekosystémy v Krkonošském národním parku a Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Kritická zátěž zde roste s nadmořskou výškou. Výsledky budou sloužit k optimalizaci lesního hospodaření v oblasti zasažené dlouhodobým vlivem kyselých dešťů.
Abstrakt (anglicky)
   Exceedance of the critical load of sulphur in KRNAP and CHKO JIzera Mts. In:Collection of Maps of atmospheric deposition, exceedance of critical loads of S and N for forest ecosystems and lichens indication of imission load in KRNAP and CHKO Jizera Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014