Podrobnosti záznamu

Název
   Připomínky ČGS k upravenému a posouzenému Návrhu zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vyplývající z účasti zástupců OOHPP MŽP a ČGS na veřejném projednání dne 22. listopadu 2010
Další názvy
    CGS comments in a revised and evaluated Proposal development principles Ústí region resulting from the participation of representatives of the Ministry of Environment and CGS OOHPP at the public hearing on 22 November 2010
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    comments, Ministry of Environment
Klíčové slovo
    22
    2010
    ČGS
    Dne
    Kraje
    Listopadu
    MŽP
    Návrhu
    OOHPP
    Posouzenému
    Projednání
    Připomínky
    Rozvoje
    účasti
    Upravenému
    Ústeckého
    územního
    Veřejném
    Vyplývající
    Zásad
    Zástupců
Abstrakt (česky)
   Připomínky ČGS k upravenému a posouzenému Návrhu zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vyplývající z účasti zástupců OOHPP MŽP a ČGS na veřejném projednání dne 22. listopadu 2010 - odborné vyjádření k dané problematice ČGS-441/10/1506*SOG-441/492/2010
Abstrakt (anglicky)
   CGS comments in a revised and evaluated Proposal development principles Ústí region resulting from the participation of representatives of the Ministry of Environment and CGS OOHPP at the public hearing on 22 November 2010
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014