Podrobnosti záznamu

Název
   Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA "Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo" zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb
Další názvy
    Comments on the project completion EIA documentation 'Processing dump pit No. 9 graded aggregates' processed according to § 8 of Act No. 100/2001 Coll. Assessment of environmental impact, as amended, containing a range according to Annex 4 to Act No. 100/2001 Coll.
Autor
   Dušek, Karel
   Godány, Josef
   Mašek, Dalibor
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Comments, EIA documentation, environmental impact
Klíčové slovo
    §
    100/2001
    č
    Dle
    Dokumentace
    Dopracované
    EIA
    Jámy
    Kamenivo
    Obsahem
    Odvalu
    Platném
    Posuzování
    Prostředí
    Přílohy
    Připomínky
    Rozsahem
    Sb
    Tříděné
    Vlivů
    Zákona
    Zákonu
    Záměru
    Znění
    Zpracované
    Zpracování
    životní
Abstrakt (česky)
   Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA "Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo" zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Comments on the project completion EIA documentation 'Processing dump pit No. 9 graded aggregates' processed according to § 8 of Act No. 100/2001 Coll. Assessment of environmental impact, as amended, containing a range according to Annex 4 to Act No. 100/2001 Coll.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014