Podrobnosti záznamu

Název
   Přirozený funkční potenciál půd 1:50 000, list 34-11 Znojmo
Další názvy
    Natural functional potential of soil 1:50 000, sheet 34-11 Znojmo.
Autor
   Janderková, Jana
   Sedláček (Brno), Jan
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    natural functional potential, soil map, 34-11, Znojmo, scale 1:50000, Czech Republic
Klíčové slovo
    1:50
    34-11
    000
    Funkční
    List
    Potenciál
    Přirozený
    Půd
    Znojmo
Abstrakt (česky)
   Tématická mapa v měřítku 1 : 50 000 zobrazuje přirozený produkční a mimoprodukční (ekologický) potenciál (celkový funkční potenciál) půd na základě hodnocení produkce, potenciálu odolnosti vůči debazifikaci a acidifikaci, kontaminaci a intoxikaci, potenciální zranitelnosti větrnou a vodní erozí, u lesních půd težebně dopravní a introskeletovou erozí, struktury a strukturotvornosti půd, vodního režimu a obsahu, kvality, a množství organické hmoty.
Abstrakt (anglicky)
   Natural functional potential of soil 1:50 000, sheet 34-11 Znojmo.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014