Podrobnosti záznamu

Název
   Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 11-21 Karlovy Vary
Další názvy
    Soil map of the Czech Republic 1 : 50 000, sheet 11-21 Karlovy Vary
Autor
   Janderková, Jana
   Sedláček (Brno), Jan
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Soil map, parent material, soil taxonomy, Czech Republic, 11-21, Karlovy Vary, scale 1 : 50 000
Klíčové slovo
    11-21
    50
    000
    České
    Karlovy
    List
    Mapa
    Půdní
    Republiky
    Vary
Abstrakt (česky)
   Mapa půd v měřítku 1:50 000, list 11-21 Karlovy Vary zobrazující strukturu půdního pokryvu území včetně půdotvorných substrátů. Ke klasifikaci půd i půdotvorných substrátů je použit Taxonomický klasifikační systém půd ČR.
Abstrakt (anglicky)
   Soil map of the Czech Republic 1 : 50 000, sheet 11-21 Karlovy Vary
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014