Podrobnosti záznamu

Název
   Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 12-33 Plzeň
Další názvy
    Soil map of the Czech Republic 1 : 50 000, sheet 12-33 Plzeň
Autor
   Janderková, Jana
   Sedláček (Brno), Jan
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Soil map, parent material, soil taxonomy, Czech Republic, 12-33 Plzen, scale 1 : 50 000
Klíčové slovo
    12-33
    50
    000
    České
    List
    Mapa
    Plzeň
    Půdní
    Republiky
Abstrakt (česky)
   Mapa půd v měřítku 1:50 000, list 12-33 Plzeň zobrazující strukturu půdního pokryvu území včetně půdotvorných substrátů. Ke klasifikaci půd je použit taxonomický klasifikační systém půd ČR a mezinárodní WRBS 2006. Půdotvorné substráty jsou klasifikovány podle revidované klasifikace FAO.
Abstrakt (anglicky)
   Soil map of the Czech Republic 1 : 50 000, sheet 12-33 Plzeň
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014