Podrobnosti záznamu

Název
   Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 22-22 Sedlčany
Další názvy
    Soil map of the Czech Republic 1 : 50 000, sheet 22-22 Sedlčany
Autor
   Janderková, Jana
   Sedláček (Brno), Jan
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Soil map, parent material, soil taxonomy, 22-22, Sedlčany, scale 1:50000, Czech Republic
Klíčové slovo
    22-22
    50
    000
    České
    List
    Mapa
    Půdní
    Republiky
    Sedlčany
Abstrakt (česky)
   Mapa půd v měřítku 1:50 000, list 22-22 Sedlčany zobrazující strukturu půdního pokryvu území včetně půdotvorných substrátů. Ke klasifikaci půd i půdotvorných substrátů je použit Taxonomický klasifikační systém půd ČR.
Abstrakt (anglicky)
   Soil map of the Czech Republic 1 : 50 000, sheet 22-22 Sedlčany
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014