Podrobnosti záznamu

Název
   Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of Karst sediments in Slovenia
Autor
   Bosák, Pavel
   Mihevc, A.
   Pruner, Petr
   Zupan Hajna, N.
Nakladatel
    Založba ZRC, ZRC SAZU
Místo vydání
    Ljubljana
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-961-254-058-6
Fyzický popis
    266 s.
Jazyk
    anglicky
Země vydání
    Slovinsko
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Carsologica
   8
Poznámky
    Překlad názvu: Paleomagnetismus a magnetostratigrafie krasových sedimentů ve Slovinsku
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    karst sediments
    magnetostratigraphy
    palaeomagnetism
    Slovenia
Klíčové slovo
    Karst
    Magnetostratigraphy
    Palaeomagnetism
    Sediments
    Slovenia
Abstrakt (česky)
   Intensivní paleomagnetické výzkumy ve Slovinsku významně přispěly k novým poznatkům o jeskynních sedimentech v odlišných tektonických jednotkách a geomorfologického postavení ve zkoumaném území. Výsledky však naznačují, že zde byly pravděpodobně různé fáze impozantního ukládání jeskynních sedimentů. Nejstarší fáze sedimentace zahrnuje období přibližně od 1.8 až po více než 5.4 Ma (se dvěma odlišnými fázemi od 1.8-3.6 a cca 4.1-5.4 Ma). Poprvé ve Slovinsku biostratigrafická data pomohla ke korelaci magnetostratigrafického profilu se škálou GPTS, a tím k přesnějšímu časovému přiřazení jeskynních výplní v předkvartérní době.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012