Podrobnosti záznamu

Název
   Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz
Další názvy
    Palaeoecological evaluation of the Karpatian sediments in the Southern part of the Carpathian Foredeep using trend analysis
Autor
   Petrová, Pavla
Datum vydání
    2003
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Karpatian, Foraminifera, Palaeoecology, Biostratigraphy, trend analysis
Klíčové slovo
    Analýz
    části
    Jižní
    Karpatské
    Karpatu
    Paleoekologické
    Předhlubně
    Sedimentů
    Trendových
    Základě
    Zhodnocení
Abstrakt (česky)
   Hlavním cílem disertační práce bylo studium dírkovců a aplikace trendových analýz ve vrtech v jižní části karpatské předhlubně na Moravě. Na základě těchto studií byl sestaven model vývoje pánve karpatské předhlubně v karpatu a zjištěny dvě fáze transgrese. Paleoekologické a paleogeografické závěry byly doplněny také některými poznatky z biostratigrafie a srovnáním s vývojem v okolních pánvích Centrální Paratethydy.
Abstrakt (anglicky)
   Palaeoecological evaluation of the Karpatian sediments in the Southern part of the Carpathian Foredeep using trend analysis
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014