Podrobnosti záznamu

Název
   PhD. Workshop 2008 Proceedings
Editor
    Blaheta, R.
    Kolcun, A.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2008
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2008
    PhD
    Proceedings
    Workshop
Části této monografie
    Comparison of supposed and measured subsidence in mining area
    Experimentální ultrazvuková měření na horninových vzorcích
    Hodnocení dostupnosti a využitelnosti statistických data pro výzkum v oblasti geografie zemědělství
    Matematické modelování dynamických účinků trhacích prací programovým systémem Plaxis 2D
    Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy
    Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách
    Sledování vývoje poklesové kotliny