Podrobnosti záznamu

Název
   Požáry v českých zemích
Autor
   Hladík, V.
   Janata, J.
   Kozák, Jan
Nakladatel
    Professional Publishing
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-86946-96-2
Fyzický popis
    99 s.8950
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Překlad názvu: Fires in the territory of the Czech countries
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    Europe
    historical and contemporary fires
Klíčové slovo
    českých
    Požáry
    Zemích
Abstrakt (česky)
   V první části knihy je zmíněna fyzikální podstata hoření, včetně rozdělení této reakce podle rychlosti jejího šíření. Druhá část je věnována komentované přehlídce historických zobrazení známých světových a domácích požárů. Poslední část knihy se zabývá moderním způsobům zmáhání požárů, způsobům kompenzace požárních škod s sanačními pracemi.
Abstrakt (anglicky)
   The first part of the book deals with the physical fundaments of burning and distribution of various types of burning according to propagation velocity of this oxidation process. In the second part a commented pictorial exhibition through famous historical fires, which occurred abroad and in the Czech countries, is displayed. In the last part of the book modern methods and technologies of fire extinction, fire damage mitigation and compensation and are discussed and commented, including the after-fire sanitation works.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013