Podrobnosti záznamu

Název
   Poda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany. Pedologické dni 2012, 18.9.-20.9.2012, Snina, Bratislava. Zborník abstraktov
Nakladatel
    Výskumný ústav podoznalectva a ochrany pody Bratislava
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2012
Klíčové slovo
    18.9.-20.9.2012
    2012
    Abstraktov
    Bratislava
    Dni
    Krajine
    Meniacom
    Ochrany
    Pedologické
    Poda
    Režime
    Sa
    Snina
    Využívania
    Zborník
Části této monografie
    Předběžné výsledky paleobotanického výzkumu z aluviálních půd paleomeandrů Dudváhu a Dunaje (Slovensko)