Podrobnosti záznamu

Název
   Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011
Další názvy
    Conditions for approval of exploration lease over hematite and semi-precious stone raw materials. Expert opinion No. 441/032/2011.
Autor
   Bohdálek, Petr
   Godány, Josef
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Conditions for approval of exploration lease over hematite and semi-precious stone raw materials. Expert opinion No. 441/032/2011.
Klíčové slovo
    Acháty
    ČGS
    č.j.441/032/2011
    Hematitových
    Nepubl
    Nerostů
    Podmínky
    Polodrahokamovou
    Posudek
    Průzkumného
    Stanovení
    Surovinu
    území
    Vyhledávání
    Vyhrazených
    žádosti
    žil
Abstrakt (česky)
   Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011 - zákonné postupy při průzkumu
Abstrakt (anglicky)
   Conditions for approval of exploration lease over hematite and semi-precious stone raw materials. Expert opinion No. 441/032/2011.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014