Podrobnosti záznamu

Název
   Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990
Editor
    Mariot, P.
    Mikulík, O.
Nakladatel
    Regiograph
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1998
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    1990
    ČR
    Měst
    Po
    Podobnosti
    Roce
    Rozdíly
    SR
    Vývoje
Části této monografie
    Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna
    Migrační vztahy města Brna v první polovině 90.let
    Problémy dopravy velkých měst na příkladu Brna
    Srovnání vybraných charakteristik statutárních měst České republiky
    Vliv urbanizace na trh práce v ČR