Podrobnosti záznamu

Název
   Podolské souvrství - Raison d´etre
Další názvy
    Podolí Formation - Raison d´etre
Autor
   Gilíková, Helena
   Otava, Jiří
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Visean, facies, formation, fossils, heavy minerals
Klíčové slovo
    D´etre
    Podolské
    Raison
    Souvrství
Abstrakt (česky)
   Shrnuty genetické, faciální, petrografické a stratigrafické důvody pro vydělení podolského souvrství (spodní až střední visé) jako přechodnou jednotku mezi podložním karbonátovým a nadložním flyšovým turbiditním vývojem moravskoslezského paleozoika
Abstrakt (anglicky)
   Podolí Formation - Raison d´etre
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014