Podrobnosti záznamu

Název
   Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
Další názvy
    Detailed evaluation residual reserves of brown coal and protection CHLÚ for ensuring territorial protection and restoration of the landscape development of settlements and macrostructure with a proposal to revise the selected deposits and CHLÚ agreement with MIT, ME and CBU for Usti Region in preparation for Updates regional mineral policy Ústí region, focusing on the revision of the territorial scope of protection of residual reserves of brown coal
Autor
   Bohdálek, Petr
   Buda, Jan
   Godány, Josef
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Detailed evaluation, settlements and macrostructure, brown coal
Klíčové slovo
    Aktualizace
    CHLÚ
    ČBÚ
    Dohodě
    Hnědého
    Kraje
    Krajiny
    Krajský
    Ložisek
    Makrostruktury
    MPO
    MŽP
    Návrhem
    Obnovy
    Ochrany
    Po
    Podrobné
    Politiky
    Přehodnocení
    Přetěžených
    Přípravy
    Rámci
    Regionální
    Revizi
    Rozsahu
    Rozvoje
    Sídel
    Surovinové
    Uhlí
    úřad
    Ústeckého
    územní
    Vybraných
    Vyhodnocení
    Zajištění
    Zaměřením
    Zásob
    Zbytkových
Abstrakt (česky)
   Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Detailed evaluation residual reserves of brown coal and protection CHLÚ for ensuring territorial protection and restoration of the landscape development of settlements and macrostructure with a proposal to revise the selected deposits and CHLÚ agreement with MIT, ME and CBU for Usti Region in preparation for Updates regional mineral policy Ústí region, focusing on the revision of the territorial scope of protection of residual reserves of brown coal
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014