Podrobnosti záznamu

Název
   Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
Autor
   Byczanski, Petr
   Konečný, Petr
   Koníček, Petr
   Ptáček, Jiří
   Šňupárek, Richard
   Velička, Vilém
   Zeman, Vladislav
Nakladatel
    OKD, a.s
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
Fyzický popis
    42 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 7
    Překlad názvu: Evaluation of subsidence caused by application of single-entry room-and-pillar mining method with stable pillars between mined out drifts using the Continuous Miner Technology with full roof bolting. Stage 2 - Development of model for stable pillar dimensioning for single-entry room-and-pillar mining method with Continuous Miner Technology and calculation of surface deformation
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    mathematical modelling
    single-entry room-and-pillar mining method
    subsidence
Klíčové slovo
    Aplikaci
    Chodbicování
    Continuous
    Dimenzování
    Etapa
    Metody
    Mezichodbicovými
    Miner
    Modelu
    Ovlivnění
    Pilíři
    Pilířů
    Plnou
    Posouzení
    Povrchu
    Propočet
    Stabilních
    Stabilními
    Svorníkovou
    Technologií
    Trvale
    Výztuží
    Vyztužování
    Zpracování
Abstrakt (česky)
   Je popsáno modelové řešení dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner. Následně jsou vypočteny jako příklad parametry vzniklé poklesové kotliny při uplatnění teto technologie ve vybraných podmínkách OKR.
Abstrakt (anglicky)
   The model solution of stable pillars dimensioning for single-entry room-and-pillar mining method with Continuous Miner Technology is described. Consequently, the parameters of subsidence trough are calculated as an example caused by application of that technology in selected conditions of Ostrava-Karviná Coal Basin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012