Podrobnosti záznamu

Název
   Post-magmatic hydrothermal processes and paleofluid records in the Podlesí granite stock
Další názvy
    Postmagmatické hydrotermální procesy a charakter paleofluid v granitovém pni u Podlesí
Autor
   Dobeš, Petr
Datum vydání
    2006
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    hydrothermal processes, paleofluids, fluid inclusions
Klíčové slovo
    Granite
    Hydrothermal
    Paleofluid
    Podlesí
    Post-magmatic
    Processes
    Records
    Stock
Abstrakt (česky)
   charakteristika paleofluid v granitových horninách pomocí fluidních inkluzí a fluid inclusion trails
Abstrakt (anglicky)
   Characterization of paleofluid evolution in granite rocks by fluid inclusions and fluid inclusion trails
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014